Причини за безработицата в България

През декември 2022 г. нивото на безработица в страната е 4,7%. Това е спад спрямо нивото на безработица през декември от предходната година (4,8%) или 0,1 процентни пункта на годишна база. А на месечна база безработицата нараства с 0,3 процентни пункта.

Причини за безработицата в България

България е с ниска икономическа активност, което предизвиква недостатъчно работни места. Има няколко основни причини за безработицата в страната:

  1. Недостатъчно развита икономика – България все още има много неразвити индустрии, които не могат да предложат достатъчно работни места.
  2. Ниска квалификация на работните сили – много от работниците нямат нужната квалификация и обучение, за да се впишат в съвременния пазар на труда.
  3. Недостатъчна инфраструктура за бизнеса – България има недостатъчна инфраструктура за бизнеса, което не позволява на компаниите да се развиват и да предлагат работни места.
  4. Ниски заплати – много от работодателите в България плащат ниски заплати, което предизвиква слаба мотивация за работа и нискокачествен живот за работниците.
  5. Корупция – корупцията е много разпространена в България, като затруднява развитието на бизнеса и създава несигурност за инвеститорите.
  6. Ниската покупателна способност на населението.

Обобщена статистика за безработицата през 2022 г.

През първото тримесечие на 2022 г. безработните са 158 700 души. Това е с 45 300 по-малко спрямо същото тримесечие на предходната година.

Коефициентът на безработица през разглеждания период намалява с 1,4 процентни пункта и вече е 4,9%.

Броят на безработните младежи (15-24 г.) намалява с 5800 през първото тримесечие на 2022 г. и през този период е 15 500. Броят на безработните младежи във възрастовата група 15-29 години намалява на годишна база с 12 800.

Младежката безработица е 12,8% през първото тримесечие на 2022 г. Това означава, че на всеки 100 души на възраст 15-24 години около 12,8% са безработни. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 години е 8,3%.

През последните няколко месеца броят на хората, които са продължително безработни, е намалял малко. Причината за това е, че коефициентът на дълготрайна безработица е намалял с 0,2 пункта, което означава, че повече хора намират работа за дълго време. Освен това броят на безработните, които все още са без работа, също е намалял с 8,6 хил. души. Това означава, че 50,3% от всички безработни са намерили работа досега.

По материали на mlsp.government.bg

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"