НАП, институции и браншови организации, обединени в опит за предотвратяване укриването на доходи

Националната агенция за приходите проведе кръгла маса на тема „Заплата в плик“, на която обсъдиха начините за намаляване на риска от укриване на доходи. Много от участниците бяха единодушни, че най-добрият подход е да се информира обществото за загубите и негативите от недекларирания труд за всички заинтересовани страни, както и за ползите от спазването на закона. Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изброи над 50 мерки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост.

заплата в плик
Всеки може да изчисли загубите си от заплатата в плик в сайта zaplatavplik.bg

Инспектори от НАП и ГИТ са посетили 516 фирми и са установили, че много от тях не спазват данъчното и осигурителното законодателство. Посетените работодатели са определени като рискови по сигнали срещу тях и наблюдения на контролните органи. Често в тези предприятия служителите са сключили 4-часов трудов договор, но работят 8 часа или се осигуряват на минимална работна заплата, но реално получават два пъти повече.

Според Екатерина Асенова от ГИТ заплатата в плик затваря бъдещето не само на индивида, но и на много важни сфери и социални системи. Служител, който получава 1500 лв., но работодателят му го осигурява на минималната работна заплата, в дългосрочен план ще загуби близо 109 хил. лева, казва Антония Иванова от Националната агенция за национална статистика, демонстрирайки възможностите на калкулатора на загубите в сайта zaplatavplik.bg.

„Въпреки че най-голяма загуба на заплати в плик търпят служителите, това явление нанася сериозни щети и на работодателите. Те могат да получат сериозни глоби, наказателни лихви, лишаване от право да участват в обществени поръчки, дори и да носят наказателна отговорност, като в същото време рискуват имиджа си сред партньори, клиенти, доставчици“, коментира Калин Атанасов, държавен експерт в дирекция „Управление на риска“.

Целият запис на кръглата маса „Заплата в плик“ можете да изгледате във видеото от YouTube канала на НАП.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"