Станислав Пеев от SEO Консулт: Отворени сме за кандидати с малък или никакъв опит

SEO Консулт е българска компания, специализирана в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията на уеб сайтове. Във всеки проект компанията залага на персонализиран и индивидуален подход, като се стреми да отговори на нуждите и целите на всеки клиент.

Основател на компанията е Станислав Пеев – SEO експерт и консултант, предлагащ индивидуални и персонализирани SEO стратегии, които да помогнат на клиентите му да постигнат по-добри резултати в търсачките и да увеличат онлайн присъствието си.

Станислав Пеев от SEO Консулт
Станислав Пеев, основател на SEO Консулт

Каква е историята на вашата компания и какви успехи сте постигнали до момента?

Нашата компания е създадена през 2015 г. с мисията да помага на фирми от всякакъв мащаб да се ориентират в сложния свят на оптимизацията за търсачки (SEO), за да увеличат своето онлайн присъствие. Започнахме като бутикова агенция и оттогава се разраснахме до екип от над 10 специалисти.

През годините сме помогнали на повече от 60 фирми от различни сектори да повишат своята онлайн видимост, да увеличат уеб трафика и да подобрят процента на конверсия. Някои от забележителните ни постижения включват увеличаване на органичния трафик за един от нашите клиенти с 800% за една година и получаване на наградата „Най-добра SEO агенция“ от Clutch през 2022 г.

Какъв е идеалният профил на кандидат за работа в компанията ви?

Идеалният профил на кандидата за нашата компания е човек, който има страст към SEO и цифровия маркетинг, съчетана с критично и аналитично мислене. Трябва да има силно разбиране на принципите на SEO, стратегиите за цифров маркетинг и показателите за ефективност. Освен това трябва да притежава отлични комуникационни умения и способност да работи ефективно в екип. Ние ценим любопитството, креативността и непрестанното желание за усъвършенстване.

Какъв е процесът на подбор на кандидати и какво търсите в потенциалните си служители?

Нашият процес на подбор на кандидати започва с оценка на кандидатурите въз основа на изискванията на длъжността. Процесът протича на няколко нива, като публикуваме обява за свободната длъжност в професионални сайтове и групи. Разглеждаме получените кандидатури, отсяваме тези, които отговарят на описаната длъжност и последният етап включва лично интервю по скайп с одобрените кандидати. На избраните колеги даваме малък тест за решаване на даден казус – който се справи добре, го очакваме с радост в колектива ни.

Каква е най-голямата грешка, която сте направили при набирането на нови служители и как сте я поправили?

Най-голямата грешка, която сме правили при набирането на нови служители е, че се доверихме на техните знания, получени по време на обучението им във вузовете и специализираните училища, и липсата на езикови и технически умения, като пренебрегнахме спецификите на пазара и потенциала за растеж. Това доведе до наемането на някои служители, които бяха “документално обучени”, но трудно се ориентираха в пазарната ситуация или не се адаптираха към нашия начин на работа. Взехме си поука от това и при следващите кандидати първо им давахме техническо задание, за да установим нивото им на подготовка и езиковата култура.

Каква е вашата политика по отношение на приемането на кандидати, които имат малък или никакъв опит?

Вярваме, че ако човек има добра подготовка и желание да се учи, нещата ще се получат. Отворени сме за кандидати с малък или никакъв опит. Ако те покажат страст към SEO и желание да се усъвършенстват, ние сме готови да им дадем шанс. Установили сме, че някои от най-успешните членове на екипа ни са тези, които са дошли при нас по-скоро, със силен набор от основни умения и желание да се развиват, отколкото с дългогодишен опит.

Каква е рамката на заплащането в компанията ви и политиката ви по отношение на бонусите за служителите?

Нашата рамка за заплащане е конкурентна и отразява отговорностите и квалификацията за всяка длъжност. За всеки проект имаме определено заплащане, което предварително е известно на колегите. Имаме и бонуси, основани на резултатите. Тази система мотивира служителите ни постоянно да работят по най-добрия начин и да допринасят за развитието на компанията.

Предлагате ли обучения, курсове или други форми на обучение за служителите?

Да, ние сме ангажирани с непрекъснатото обучение и развитие на нашите служители. Редовно провеждаме вътрешнофирмени обучения и семинари за най-новите техники и тенденции в областта на SEO и линкбилдинга. Подкрепяме и външното обучение и сертифициране. Вярваме, че когато служителите ни развиват уменията и знанията си, те допринасят по-ефективно за напредъка на нашите клиенти и за успеха на нашата компания.

Каква е типичната работна седмица в компанията ви и какво очаквате от служителите ви?

Типичната работна седмица в нашата компания е от понеделник до петък. Въпреки това, ние наблягаме на подход, ориентиран към резултатите, а не на строгото работно време. Очакваме от служителите си да бъдат проактивни, да извършват висококачествена работа, да спазват крайните срокове и да си сътрудничат ефективно с екипите на фирмите възложителки.

Предлагате ли опция за дистанционна, почасова работа или други форми на гъвкавост в работното време?

Разбираме значението на баланса между професионалния и личния живот и необходимостта от гъвкавост. Ето защо предлагаме възможности за работа от разстояние (в екипа си имаме и чужденец) и гъвкаво работно време, в зависимост от изискванията на проекта. Фокусът ни е върху качеството и ефективността на работата, която нашите служители извършват, а не върху това къде или кога се осъществява тя.

Какви са бъдещите планове за развитие на вашата компания и какво очаквате да постигнете?

Що се отнася до бъдещите ни планове за развитие, ние се стремим да продължим да разширяваме услугите си в географски план, за да достигнем и до повече фирми от чужбина. В технологично отношение планираме да инвестираме в изкуствен интелект и обучение, за да подобрим още повече нашите SEO стратегии и услуги.

Нашата цел е да останем в челните редици на постиженията в SEO оптимизацията, за да предоставим на клиентите си най-ефективните и иновативни решения. Също така планираме да увеличим броя на служителите си и да насърчаваме придобиването на нови умения.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"