Линията на бедност в България през 2023 г. ще е 504 лева

504 лева ще бъде линията на бедност в България през 2023 г. Решението на правителството е стойността ѝ да се увеличи с 91 лв. или с 22% спрямо 2022 г. Това е най-голямото увеличение на линията на бедност за последните 10 години.

Новото ниво на показателя ще коригира изоставането от националната линия на бедност в сравнение с линията на бедност, определена от проучването на Евростат за статистиката на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Линията на бедност в България

Увеличаването на стойността ѝ ще доведе до увеличаване на социалните помощи, като например по Закона за социално подпомагане и Закона за хората с увреждания, което ще се отрази положително на уязвимите и социално слаби групи.

В рамките на ЕС е прието, че бедността се измерва чрез линия на бедност. Размерът ѝ се определя ежегодно в зависимост от развитието на доходите в обществото като цяло. Затова се говори за относителна бедност, свързана с нивото на доходите на обществото, а не за абсолютна бедност, свързана със сумата, необходима за задоволяване на основните нужди.

За да останете над линията на бедността, експерти твърдят, че подготовката за най-лошото е от ключово значение. Образовайте се по основните финансови въпроси. Обмислете философията си за парите. Как сте възпитани да мислите за парите? Какви са сегашните ви убеждения? След това ги сравнете с това, което сте научили.

Потърсете помощ. Избягвайте да вземате заеми. Работете с това, което имате. И се съсредоточете върху кредитоспособността си. Тя може да бъде вашата спасителна мрежа, ако я използвате разумно.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"