Проучване потвърждава необходимостта от критично мислене

Повече от десетилетие се говори, че критичното мислене е едно от съществените качества на кадрите на бъдещето. С течение на годините значението на аналитичното мислене и решаването на проблеми нараства, което принуждава компаниите да променят работните си практики и да развиват уменията на служителите си.

критично мислене

Световният икономически форум определи критичното мислене като едно от най-необходимите умения и оцени, че до 2025 г. ще е нужно да се преквалифицират до 50% от работните места поради автоматизацията на труда. Нуждата от критично мислене е на първо място сред приоритетите.

Проучване на McKinsey Global Institute с 18 000 участници анализирало въздействието на автоматизацията и дигитализацията на работните места в света на професиите. Значението на технологичните, социалните, емоционалните и висшите когнитивни умения ще продължи да нараства под влияние на възхода на изкуствения интелект и роботиката.

От McKinsey, основавайки се на резултатите от проучването, посочват 56 основни умения в 4 категории. Според получените данни, тези умения са тясно свързани с по-голяма вероятност за заетост, по-високи доходи и удовлетвореност от работата, независимо от сектора на работа. Четирите категории умения включват когнитивни, междуличностни, дигитални и лидерски умения, като 56-те идентифицирани умения, наричани в изследването DELTAS (distinct elements of talent), са били разделени на 13 групи от взаимодействащи си способности и подходи.

В първата категория на когнитивните способности първо място заема групата на уменията за критично мислене. Това включва структурирано решаване на проблеми, логическо разсъждение, способност да се разпознават грешките в мисленето и да се търси подходяща информация. Категорията се допълва от групата на комуникативните умения, като например умения за говорене, задаване на правилните въпроси и активно слушане или способност за синтезиране на информация.

Когнитивната категория включва също така управление на времето, определяне на приоритети и планиране или гъвкавост по подобен начин творчество и въображение, свързване на информация в различни контексти, адаптивност и способност за учене.

В категорията междуличностни умения акцентът е поставен главно върху организацията, изграждането на взаимоотношения, груповата ефективност, която включва разрешаване на конфликти, сътрудничество, подкрепа и лидерство, но също така и не нулеви умения за водене на преговори, емпатия, смирение и други личностни характеристики.

Категориите за лидерство и дигитални умения включват важни способности, които трябва да се развиват, като самоувереност, разбиране на собствените емоции и силните страни, мотивация. Цифровите умения несъмнено са и сред ключовите умения за професиите на бъдещето. Те включват дигитална компетентност, киберсигурност, анализ на данни и статистика, програмиране, както и изчислително и алгоритмично мислене.

Проучването на McKinsey също така проверява нивото на владеене на всички 56 умения от кандидатите чрез психометричен тест. По-специално, дигиталните умения на участниците в теста се оказали под средното ниво, особено използването и разработването на софтуер и разбирането на дигиталните системи. Групата за комуникация и планиране от категорията на когнитивните умения също завършила значително под средното ниво.

За проверката на уменията на всеки от респондентите изследователите са разгледали и образователния им ценз. Средно участниците с по-високо образование са имали по-високи средни резултати, но не за всички 56 умения може да се докаже положителна корелация.

Асоциацията може да бъде открита при много от чертите в категориите на когнитивните и дигиталните умения, но при черти като самоувереност, справяне с несигурността, смелост и поемане на риск, коучинг и разрешаване на конфликти асоциацията не може да бъде ясно доказана. Дори при някои качества, като например скромност, хората с висше образование са постигнали по-ниски резултати.

В крайните резултати обаче изследователите се съгласяват въз основа на данните, че участниците с по-високи средни резултати по изследваните качества е по-вероятно да имат по-добро заплащане и удовлетворение от работата. По-конкретно, доказано е, че владеенето на дигитална компетентност е умение, в което хората с по-високи заплати се представят по-добре.

Когнитивните умения, като способността за разработване на работен план и задаването на правилните въпроси, са на второ място. При общата заетост хората с по-добри резултати по отношение на адаптивността, справянето с несигурността и синтезирането на информация е по-вероятно да бъдат наети. От друга страна, участниците с по-висока удовлетвореност от работата са постигнали по-високи резултати в категорията „самоуправление“.

В заключение компанията отправя препоръки за въвеждане на промени в училищната програма, така че най-важните умения да се насърчават още от ранна възраст. В допълнение правителствата трябва да инвестират средства в програми за обучение на възрастни хора, предвид факта, че категорията „цифрови умения“ е тясно свързана с по-високи заплати, по-възрастните поколения дълго време са били извън образователната структура.

По материали на McKinsey
Полезна информация: Кратък наръчник по критично мислене

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"