Три доминиращи фактора на пазара на труда за 2023 година

Пазарът на труда се променя интензивно: навиците, условията, начините на управление на бизнес, изискванията на работодателите, но и на работниците. Дигитализацията и автоматизацията на работните места – технологичната революция променя начина, по който работим и изисква нови умения и компетенции. Тази година ще бъде различна от предходната, тъй като ще донесе някои „по-ясни“ насоки, свързани с това в каква посока ще се движи пазарът.

три доминиращи фактора на пазара на труда

Ако търсите работа, искате промяна или сте работодател, който търси експерти, имайте предвид тези три фактора, които Световният икономически форум (WEF) посочи като доминиращи през 2023 г.

Заетостта на младите хора е приоритет: Загубата на работни места поради Covid-19 засегна непропорционално младите, като останаха извън работната сила или не успяха да се интегрират напълно в нея, на фона на лишаване от свобода, загубени доходи и фундаментално променени очаквания за работа.

Младите предпочитат балансирана работа: Те искат смислена работа и повече от предишните поколения са склонни да напуснат. Както беше показано в сесията „Тихата оставка и смисълът на работата“, младите хора отказват работни места, където не могат да бъдат възнаградени или такива, където има токсична култура. Global Shapers заявява, че много от младите са подложени на стрес или са жертви на „бърнаут“ – те искат работа, която дава приоритет на тяхното благосъстояние.

Младите търсят по-отворени отношения с работодателя: Те възприемат работата по различен начин днес. В света след пандемията прозрачността е всичко, според уеб сайта на WEF. Служителите искат повече демокрация, отворени трудови практики и справедливо отношение, както и по-отворени отношения с работодателя. Те също така са склонни да вярват в работната си мисия и са готови да напуснат, ако работодателите им не успеят да изпълнят ангажиментите си за устойчивост, разнообразие, справедливост и приобщаване.

Неравенството на заплащането, безработицата и липсата на равни възможности за работа са социални проблеми, които продължават да засягат пазара на труда. В този контекст е важно да се работи върху насърчаването на равенството на заплащането и равни възможности за работа, както и да се подпомагат програмите за обучение, които да насърчат младите хора да влязат в пазара на труда.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"