Въвеждането на CBDC може да увеличи социалното неравенство

CBDC „Central Bank Digital Currency“ или „Цифрова валута на централната банка“ на български език е форма на дигитална валута, която би била емитирана от централната банка на дадена страна и би имала стойност, свързана със стойността на националната валута на тази страна.

CBDC може да увеличи социалното неравенство

Преходът от фиатни към дигитални пари може да бъде сложен и изисква подготовка от страна на правителствата, институциите, предприятията и гражданите, както и значителни промени във финансовата инфраструктура и начина на живот на хората. Ето някои стъпки, които могат да бъдат предприети за подготовка за такъв преход:

  1. Образование и информация – важна е осведомеността за дигиталните пари и разбирането как те функционират, какви са предимствата и рисковете им. Хората трябва да се уверят, че разбират какво ще се случи и как това ще повлияе на живота им.
  2. Развитие на финансовата инфраструктура – въвеждането на дигиталната валута ще изисква значително развитие на финансовата инфраструктура. Трябва да се направят инвестиции в технологии, които поддържат дигиталните валути, както и в обучение и развитие на персонала, който ще ги поддържа.
  3. Насърчаване на електронните плащания – за да бъде успешен преходът към цифровата валута, е важно да се насърчават електронните плащания и да се развиват инфраструктурата и услугите, които ще позволят на хората да плащат дигитално.
  4. Управление на риска – въвеждането на цифрова валута може да доведе до рискове като кибератаки и други престъпни дейности. Трябва да се разработят мерки за управление на риска, които ще гарантират сигурността и надеждността на дигиталната валута.
  5. Политически и правни реформи – преходът изисква и политически и правни реформи, тъй като това е значима промяна във финансовата система на страната, както и да се осигури правилно функциониране и управление на тази нова форма на парите.

Въвеждането на CBDC в България крие рискове, които трябва да бъдат взети под внимание:

Изолираност на някои групи от населението: Въвеждането на CBDC може да изключи онези хора, които не разполагат с достатъчно добри технологични умения и достъп до интернет, което би довело до изолация на тези групи и увеличаване на социалното неравенство.

В България има много хора без достъп до технологии или не са запознати с тяхната употреба. Това би довело до ограничен достъп до CBDC за хората с по-ниски доходи или възрастните, които нямат нужните технологии и знания за работа с дигитални устройства. Ако тези хора не могат да използват CBDC, те ще останат извън финансовата система и ще бъдат лишени от някои от предимствата на цифровата икономика.

С други думи, ако се въведе CBDC без да се предостави на всички граждани достъп до интернет и не се обучат да използват цифровите технологии, ще се създаде ново неравенство между онези, които могат да използват CBDC и онези, които не могат.

Риск от кибератаки: CBDC се основава на технологии и е свързана с интернет, което означава, че може да бъде обект на кибератаки. Това би довело до загуба на данни, кражба на пари и нарушаване на личната неприкосновеност на потребителите. Същевременно хакери биха могли да насочат атаките си към банковата инфраструктура, за да откраднат CBDC или да нарушат платежните системи.

Намаляване на банковата ликвидност: Въвеждането на CBDC може да доведе до намаляване на депозитите в банките, тъй като потребителите ще могат да държат пари в CBDC директно в централната банка. Това би довело до недостиг на ликвидност в банковата система и повишаване на рисковете за банковата стабилност.

Финансов контрол: Централната банка на България би имала пълен контрол върху CBDC, включително върху сумите, които се издават и върху техните клиенти. Това може да доведе до увеличаване на финансовото неравенство и нарушаване на свободата на индивидуалните пазарни дейности.

Дигитализацията на разплащанията ще разчита на постоянно наличие на електрическа енергия, интернет мрежа с добро качество и/или наличието на добро покритие на телефонна мобилна мрежа. Евентуален срив на тези системи би довел до невъзможност за достъп до CBDC и разплащания с тях.

Въвеждането на CBDC може да има и някои неблагоприятни последици върху заетостта. Например, ако традиционните банки загубят клиенти поради внедряването на CBDC, те ще намалят броя на своите служители, което ще доведе до увеличаване на безработицата в банковия сектор.

От друга страна ползата би била подобрена ефективност на плащанията: CBDC може да бъде използвана за бързи и ефективни плащания между потребители, фирми и дори между държавни институции, което би намалило разходите за плащания, които в момента се поемат от потребителите и бизнесите, особено при големи транзакции.

Това може да доведе до по-голямо удобство и ефективност за бизнеса и да стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места във финтех компании, които разработват и предлагат нови услуги за цифрови плащания.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"