Заплата в България [статистика за 2022 г.]

Минимална заплата в България

Според официалната информация на правителството минималната работна заплата в България през 2022 г. е 710 лева на месец, което се равнява на 395 долара. В сравнение с предходната година тя се е увеличила с 60 лева (8,5 %). Инфлацията през 2021 г. е била 7,8%, така че покупателната способност на работниците се е увеличила.

Заплата в България статистика

Бележка: Минималното почасово заплащане в България за 2022 г. е 4,29 лева (2,36 долара/2,19 евро).

През последните 5 години месечната минимална работна заплата се е увеличила с 250 лева – от 460 лева през 2017 г. на 710 лева през 2022 г. Въпреки това днес българските работници все още получават най-ниската заплата в Европейския съюз. Например в съседна Румъния минималната работна заплата е 2550 румънски леи на месец (585 долара). А в Люксембург те получават най-малко 2 256,95 евро (2 435 долара).

Средна заплата в България

По официални данни на Националния статистически институт средната заплата в България през 2022 г. е 1612 лева на месец, което съответства на 900 долара. В публичния сектор българските специалисти получават около 1775 лева, а в частния сектор – около 1558 лева.

Най-високите средни заплати в България се отчитат в областта на информационните технологии и комуникациите (3 856 лева), а най-ниските – в областта на настаняването и храненето (935 лева). Успоредно с това по-високи заплати се наблюдават в Югозападния регион на България (1 996 лева), а най-ниски – в Северозападния регион (1 133 лева).

Средна заплата в България по региони

Югозападен регион: 1,996 лева

 • Благоевград – 1 073
 • Кюстендил – 1,060
 • Перник – 1,253
 • София (област) – 1,476
 • София (столица) – 2,192

Североизточен район: 1,398 лева

 • Варна – 1,478
 • Добрич – 1,256
 • Търговище – 1,319
 • Шумен – 1,298

Югоизточен регион: 1,337 лева

 • Бургас – 1,299
 • Сливен – 1,187
 • Стара Загора – 1,442
 • Ямбол – 1,313

Южен централен регион: 1,310 лева

 • Кърджали – 1,205
 • Пазарджик – 1,298
 • Пловдив – 1,394
 • Смолян – 1,129
 • Хасково – 1,125

Северен централен район: 1 266 лева

 • Велико Търново – 1,191
 • Габрово – 1,323
 • Разград – 1,270
 • Русе – 1,326
 • Силистра – 1,210

Северозападен регион: 1,289 лева

 • Видин – 1,068
 • Враца – 1,527
 • Ловеч – 1,278
 • Монтана – 1,194
 • Плевен – 1,249

Информацията за средните заплати по области и сектори се основава на официални (актуални) данни от Националния статистически институт на България.

В заключение, равнището на безработица в България е около 4-5%, а ставката на данъка върху доходите през 2022 г. е 10%, което е най-ниското равнище в ЕС.

Avatar

Редакция Безработен

Вашият коментар

Вашият коментар ще бъде одобрен, ако не сте "робот"

Потвърдете, че не сте "робот"